HONDA CITY

1.5L    |      CVT      |  118 hp @ 6600rpm
   Engine     Transmission         Power                            

HONDA ACCORD

2.0L    |      5-Speed AT   |  155 hp @ 6500rpm
   Engine     Transmission         Power                            

HONDA CR-V

2.4L  |      CVT      |  186hp @ 6400rpm
   Engine     Transmission         Power                            

HONDA PILOT

3.5L    |      6-Speed AT   |  280 hp @ 6000rpm
   Engine     Transmission         Power                            

HONDA HR-V

1.8L    |      CVT    141hp @ 6500rpm
   Engine     Transmission         Power